COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

PROGRAM KSIĘGOWY

Opis Działania Nowego Przycisku:
PLAN -} WYDATKI + ZOBOWIĄZANIA

........Nowy przycisk umożliwia przeprowadzenie kontroli na wszystkich paragrafach budżetowych, czy wykonane wydatki i zawieszone zobowiązania (w tym z BO) nie przekraczają Planu Budżetowego.

........Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran z rys.1

rys. 1
Rys.1

Jak widać z rys.1 w kolumnie Saldo jest wstawiana kwota uzyskana po odjęciu od Planu budżetowego:
........- Wydatków
........- Zobowiązań z BO + Zobowiązań bieżącego roku finansowego


........Po najechaniu na rys.1 na konkretny paragraf budżetowy (na rys.1 na § 4050 ) i naciśnięciu przycisku ENTER następuje wyświetlenie ekranu z rys.2

dalej...Copyright 2011 Computer Project Union