COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

Programy dla KSIĘGOWOŚCI

CENNIK:

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT:

- moduł JPK_VAT - 1300,00 zł netto;
- program do przesyłania na serwer MF - 1000,00 zł netto.

Roczne Opłaty Licencyjne na rok 2020:

Formularz zamówienia Licencji

- program Finansowo-Księgowy - 550,00 zł netto/rok;
- program Płacowy - 550,00 zł netto/rok;
- program Kadrowy - 550,00 zł netto/rok;
- dla posiadaczy programu Płacowego i Kadrowego oplata łączna za obydwa programy wynosi - 825,00 zł netto/rok;
- Moduł ewidencji Środków Trwałych, Materiałów i Wyposażenia - 250,00 zł netto/rok.

.. zobacz warunki licencji i wsparcia technicznego


PROGRAMY:

Formularz zamówienia Programów

Programy dla Służb Mundurowych - pierwsze stanowisko:
- program Finansowo-Księgowy - 3000,00 zł netto;
- program Płacowo-Kadrowy - 3000,00 zł netto;
- program Płacowy - 2500,00 zł netto;
- Moduł Zleceń do programu Płacowego - 400,00 zł netto;
- Moduł Kadrowy do programu Płacowego - 1000,00 zł netto;
- program Paliwo - 2000,00 zł netto;
- program Ewidencja Środki Trwałych - 1000,00 zł netto.
- program Ewidencja Materiałów i Wyposażenia - 1000,00 zł netto.

Programy dla Firm i innych podmiotów - pierwsze stanowisko:
- program Finansowo-Księgowy - 2000,00 zł netto;
- program Płacowy - 1000,00 zł netto, (do 10 osób);
- program Płacowy - 2000,00 zł netto, (powyżej 10 osób);
- Moduł Zleceń do programu Płacowego - 400,00 zł netto;
- Moduł Kadrowy do programu Płacowego - 500,00 zł netto;
- program Paliwo - 2000,00 zł netto;
- program Ewidencja Środki Trwałych - 1000,00 zł netto.
- program Ewidencja Materiałów i Wyposażenia - 1000,00 zł netto.

Dopłaty za kolejne stanowiska:
- od 1 do 5 - 60% ceny pierwszego za każde kolejne stanowisko;
- powyżej 5 - 50% ceny pierwszego za każde kolejne stanowisko.

Koszt wdrożenia wraz ze szkoleniem - 120,00 zł/h netto
(całkowity czas wdrożenia i szkolenia najczęściej nie przekracza 8 godzin).

........ Podane powyżej kwoty zawierają w sobie koszt licencji za korzystanie z bieżących aktualizacji i wsparcia technicznego w roku kalendarzowym, w którym nastąpił zakup.
Na każdy kolejny rok należy wykupić nową Licencję, aby korzystać z aktualizacji i wsparcia technicznego.Dodatkowe Funkcje w Programach:
- program Finansowo-Księgowy - Moduł Kontroli Wydatków i Zobowiązań - 120,00 zł netto;
- program Płacowy - Rozszerzony Moduł Zaświadczeń o Zarobkach - 120,00 zł netto;
UWAGA! wszystkie podane powyżej ceny nie zawierają:
- podatku VAT - 23%;
- kosztów dojazdu konsultantów CPU według kosztów rzeczywistych (po okresie wdrożenia nie istnieje potrzeba dojazdu konsultantów do Użytkowników);
- kosztów zakwaterowania konsultantów CPU według kosztów rzeczywistych.Copyright 2011 Computer Project Union