COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

PROGRAM PŁACOWY

Opis działania nowej funkcji programu umożliwiającej wystawienie
Zaświadczenia o Zarobkach za dowolny okres

........Jak wiadomo, celem wystawienia pracownikowi Zaświadczenia o Zarobkach należy wejść w przycisk [KARTOTEKA OSÓB PŁACE] i dalej po wybraniu osoby, której ma dotyczyć Zaświadczenie należy nacisnąć przycisk [KARTA ROCZNA] i dalej przycisk [ZAŚWIADCZENIE].

Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się ekran z rys.1

rys. 1
Rys.1

Na ekranie tym należy zahaczyć pole [WYBIERZ SKŁADNIKI BRUTTO], wówczas ukaże się ekran z rys.2

dalej...Copyright 2011 Computer Project Union