COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

Opis Funkcjonalności programu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

.. Program umożliwia:

.. - Pracę w sieci komputerowej bez limitu połączeń;
.. - Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
.. - Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych z dokładnością do 4 znakowego paragrafu;
.. - Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych z dokładnością do 2 znakowej analityki w ramach paragrafu;
.. - Wydruki RB-28, RB-27, RB-50;
.. - Wydruki Kart Analitycznych;
.. - Wydruki Kart Budżetowych, Syntetycznych i Analitycznych;
.. - Wydruki Zestawienia Obrotów i Sald Księgi Głównej;
.. - Eksportowanie danych do przelewów elektronicznych;
.. - Uzgadnianie Wydatków, Kosztów i Zobowiązań;
.. - Zamykanie kont wynikowych na koniec roku;
.. - Przenoszenie Bilansu Zamknięcia na Bilans Otwarcia;
.. - Automatyczne księgowanie miesięcznych wydatków na stronę MA konta 980;
.. - Rozliczanie Kart Kontrahentów;
.. - Eksportowanie większości danych do Excel-a;
.. - Eksportowanie danych do SPD KG PSP;

     pobierz instrukcję          pobierz instrukcję rozszerzoną

-} Nowa funkcja w Programie Księgowym

..... Nowa funkcja umożliwia przeprowadzenie kontroli na wszystkich paragrafach budżetowych , czy wykonane wydatki i zawieszone zobowiązania (w tym z BO) nie przekraczają Planu Budżetowego.

czytaj dalej...

PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY- nowe wersje

Nr wersji: [v.7.01b]

...... Do [Wydruku zapisów Chronologicznie] w ramach [Księgi Głównej] dodano informację o osobie, która dokonała zapisu dekretu.

Nr wersji: [v.7.01a]

...... Zmiany w formacie wyświetlanych cyfr.

Nr wersji: [v.7.01]

...... Począwszy od wersji v.7.01 program księgowy FK jest tworzony za pomocą specjalistycznego narzędzia dostosowanego do systemu operacyjnego Windows 7 (stąd nowa numeracja wersji programu). Nieznacznie uległ zmianie wygląd okienek, przycisków jak i cała kolorystyka programu.
...... Z nowości wpływających na estetykę programu należy zwrócić uwagę na początkowy ekran programu FK, czyli ten, który pojawia się zaraz po wejściu do programu. W lewym górnym jego rogu znajduje się ikonka przedstawiająca monety koloru żółtego. Po naciśnięciu tej ikonki lewym przyciskiem myszki ukaże się menu, gdzie jedną z opcji będzie pozycja "O Programie ...". Wybranie jej wyświetli między innymi informację o wersji używanego programu.
...... Podłączone zostały exporty danych z programu księgowego FK do programu Excel 2010, (oczywiście export danych do starszych wersji Excela został zachowany).

...... Ważną zmianą w nowej wersji programu FK jest rejestracja zdarzeń związanych z zakładaniem nowych kont roboczych, nowych pozycji w Kartotece Kontrahentów, nowych pozycji klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, nowych pozycji w kartotece oznaczeń dokumentów itd.
Rejestrowane są również zdarzenia związane z: kasowaniem lub poprawianiem istniejących w/w pozycji, wejścia i wyjścia z programu księgowego FK, data i czas w/w zdarzeń jak również dane osoby inicjującej w/w zdarzenia.
Cały system rejestrowania zdarzeń (logów) ma za zadanie zwiększyć możliwości nadzoru nad programem FK, zwłaszcza w wypadku nieautoryzowanego dostępu do niego.

...... Aby zobaczyć zarejestrowane zdarzenia (logi) programu FK należy wejść do [Funkcji Technicznych], [Przeglądanie logów] i nacisnąć przycisk [Start]. Można filtrować zdarzenia wg różnych kryteriów, oglądać wszystkie zdarzenia na jednym ekranie oraz oglądać same zdarzenia związane z kasowaniem lub np. z poprawianiem stałych (słownikowych) pozycji programu FK.

Nr wersji: [v.2.74a]

...... W ramach [Systemu Wydatki Budżetowe] i dalej [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] do klawisza exportu danych do programu Bestia dodano pole wyboru grafiki. Exportowi do Bestii może teraz towarzyszyć wizualizacja graficzna lub można ją zablokować.

Nr wersji: [v.2.74]

...... Dodano najnowszy druk RB-27S.
W najnowszej wersji druku RB-27S, jako data końcowa sprawozdania RB-27S, jest podawany ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.
Na prośbę KP PSP Olecko dodano export druku RB-50 do programu Bestia. Przycisk znajduje się w: [System Wydatki Budżetowe] - [Zestawienie Obr.i Sald Syntetyczne] - [RB-50 XML (Bestia)].

Nr wersji: [v.2.73a]

...... Dodano najnowszy druk RB-50.

Nr wersji: [v.2.73]

...... Dodano najnowszy druk RB-28S, jednocześnie w najnowszej wersji druku RB-28S, jako data końcowa sprawozdania RB-28S jest podawany ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.

Nr wersji: [v.2.72]

...... Dodano możliwość przewijania danych na ekranie za pomocą "kółka" od myszki dla wszystkich rodzajów myszek.
Dodano możliwość exportu Raportów i Zestawień do nowych wersji Excel-a.

Nr wersji: [v.2.71]

...... Na prośbę KW PSP Warszawa dodano możliwość księgowania w róznych walutach.

Nr wersji: [v.2.70]

...... Dodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) i 982 (strona Wn) do budżetowego, analitycznego i syntetyczego zestwienia obrotów i sald. Konta te są sumowane z dotychczasowym kontem 980.
Do kolumny zaangażownie (konto 998) dodano saldo Ma konta 983.

Nr wersji: [v.2.69a]

...... Poprawiono wydruk Raportu Kasowego.

Nr wersji: [v.2.69]

...... 1. Poprawiono działanie klawisza F5 - Wyciąg/Raport.
2. Dodano kontrolę na okoliczność istniejącego już NIP-u przy wprowadzaniu nowego kontrahenta.
3. Na ekranie dekretacyjnym w Dziennikach dodano dodatkowo sumy kont pozabilansowych (również w wydruku dokumentu).
4. Na wydruku RB-28 dodano możliwość zablokowania ujemnych zobowiązań (przed wykonaniem zestawienia [System Wydatki Budżetowe], [Zestwienie Obrotów i Sald Synt] należy zahaczyć pole [Zobowiązania tylko większe od 0]).
5. Zarówno w [Zestawieniu Obrotów i Sald] w ramach czy to [Księgi Głównej] czy to [Systemu Rozrachunki] dodano możliwość bezpośredniego wejścia na [Kartę Analityczną Konta] poprZez naciśnięcie klawisza [Enter] po wcześniejszym spozycjonowaniu kursora na konkretnym wierszu. Będąc teraz na [Karcie Analitycznej Konta] czy to w [Systemie Księga Główna] czy to w [Systemie Rozrachunki] poprzez nacśnięcie klawisza [Enter] na dowolnej pozycji [Karty Analitycznej] przenosimy się w trybie podglądu do samego zapisu w Dzienniku.

Nr wersji: [v.2.68]

...... Ddodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) do RB-28S, innymi słowy w zestawieniach budżetowych do Planu brane są dodatkowo kwoty z konta 981 (plus dotychczasowe konto 980).

Nr wersji: [v.2.67b]

...... Dodano nowe linijki podpisu pod wydrukiem ekranu dekretu z Dziennika.

Nr wersji: [v.2.67a]

...... Zmiany dla potrzeb Windows 7.

Nr wersji: [v.2.67]/[v.2.75]

...... Dodano możliwość przejścia z poziomu Karty Analitycznej Księgi Głównej bezpośrednio do danego drekretu.     czytaj dalej...

Nr wersji: [v.2.66]/[v.2.74]

...... W ekranie dekretacyjnym dodano dodatkowy przycisk [Text], umożliwiający wyświetlenie ekranów pomocy z typowymi komentarzami do dekretów.
Wprowadzono też 4 zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu.
czytaj dalej...

Nr wersji: [v.2.65]/[v.2.71]

...... W ekranie dekretacji dodano nowy przycisk [Spr.numer], który umożliwia wyświetlenie numerów zastosowanych w danym Dzienniku, w miesiącu poprzednim i następnym. Znajdujący się obok tego przycisku znak zapytania wyświetla dokładny jego opis.
czytaj dalej...Copyright 2011 Computer Project Union