COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

Opis Funkcjonalności Programu KADROWEGO

.. Program Kadrowy:

.. - umożliwia prowadzenie ewidencji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
.. - umożliwia przesyłanie do oddzielnego modułu płacowego danych o angażach;
.. - posiada pełną integrację z SPD KG PSP.


.. Rodzaje przechowywanych danych:
.. - dane identyfikacyjno-ewidencyjne;
.. - dane adresowe;
.. - wyliczanie daty przeliczeniowej (DP) i daty rozpoczęcia służby (DR) w oparciu o przebieg pracy;
.. - wyliczanie lat do jubileuszu i emerytury;
.. - dane dot. systemu służby, pionu służbowego, stanowiska zajmowanego, stanowiska etatowego;
.. - dane dot. stopnia służbowego, rodzaju służby;
.. - historia poprzednich stanowisk;
.. - historia poprzednich stopni;
.. - przebieg służby;
.. - druki angaży i decyzji;
.. - kartoteki kierunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, szkoleń, odznaczeń;
.. - kartoteki badań lekarskich, szczepień, opinii służbowych, zwolnień lekarskich, stanu rodzinnego;
.. - wyjazdy do akcji, urlopy, urlopy w dni wolne;
..
     pobierz instrukcję

PROGRAM KADROWY nowe wersja

Nr wersji: [v.3.91a]

...... W module kadrowym dodano w exporcie do SPD dane o paszporcie pracownika.

Nr wersji: [v.3.91]

...... Wprowadzone zostały nstępujące zmiany:

1. W module płacowym dodano dwustronne wydruki PIT-11 przy wydruku pojedyńczego pracownika,
2. W module kadrowym dodano nowe raporty,
3. W module kadrowym dodano nowe pola,
4. Dodano nowe encje dla potrzeb exportu do SPD (zakładka Inne w danych szczegółowych pracownika).

Nr wersji: [v.3.83]

...... W module Kadrowym w zakładce [Staż pracy] na czerwono jest obecnie wyświetlana informacja ile lat, miesięcy i dni upłynęło do dzisiejszego dnia od daty DP.

Nr wersji: [v.3.80]

...... W module Kadrowym w zakładce [Inne] (przycisk [Urlopy] ) zwiększono długość pola [Rodzaj nieobecności] do 100 znaków dla potrzeb SPD.

czytaj więcej...Copyright 2011 Computer Project Union