COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

PROGRAM KADROWO-PLACOWY nowe wersje

.. wersja: [v.3.98c]

...... Zmiany w PIT-11 dla Umów-Zleceń

.. wersja: [v.3.98b]

...... Zmiany w e-PIT-40 dla modułu płace.
...... Zmiana dot. sytuacji wypłaty świadczeń z ZFŚS.

.. wersja: [v.3.98a]

...... Zmiany w e-PIT-4R i w e-PIT-11 dla umów-zleceń.

.. wersja: [v.3.98]

...... Do modułu PŁACE dodano PIT-40 w wersji 19 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

    czytaj skrócony opis zmian

.. wersja: [v.3.97]

...... Na prośbę KP PSP Wieliczka do ekranu [Pozostałe Kartoteki Płace] i dalej [Listy Płac] dodano nowy przycisk: [Przelicz Ponownie].
Naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne automatyczne przeliczenie podświetlonej Listy Płac. Przeliczana ponownie Lista Płac musi być oczywiście wcześniej stworzona. Przycisk ten może być przydatny w sytuacji, gdy np. w trakcie tworzenia Listy Płac pojawiły się problemy z napięciem zasilają i operator programu płacowego ponownie chce przeliczyć LP.

.. wersja: [v.3.96]

...... Dodano PIT-11 do modułu ZLECEŃ w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.
Począwszy od wersji [3.94] został zablokowany przycisk wydruku PIT-11. Od tej wersji programu wydruk dokumentu PIT-11 będzie się odbywał poprzez wyeksportowanie danych o pracowniku do pliku w formacie XML

Dokładny opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf

.. wersja: [v.3.95]

...... Do modułu Płace dodano PIT-4R w wersji 4 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.94]

...... Dodano PIT-11 do modułu PŁACE w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.91a]

...... W module kadrowym dodano w exporcie do SPD dane o paszporcie pracownika.

.. wersja: [v.3.91]

...... Wprowadzone zostały nstępujące zmiany:

1. W module płacowym dodano dwustronne wydruki PIT-11 przy wydruku pojedyńczego pracownika. Celem uzyskania wydruku dwustronnego, na ekranie, który pojawia się po naciśnięciu przycisku [Druku PIT-11] trzeba zahaczyć pole [Duplex].
...... Należy pamiętać, że wydruk dwustronny jest możliwy tylko na drukarkach posiadajacych możliwość wydruku dwustronnego (często w ustawieniach sterownika drukarki należy ustawić tą możliwośc).

2. W module kadrowym dodano nowe raporty:
    - Raport wg Kierunków Wykształcenia,
    - Raport wg Kwalifikacji Zawodowych,
    - Raport wg Szkoleń,
    - Raport wg Odznaczeń,
    - Raport wg Lat, M-cy, Dni Pracy,

3. W module kadrowym dodano nowe pola:
    - nazwisko panieńskie matki [zakładka Dane Ogólne(1)],
    - seria i numer paszportu [nowa zakładka Dane Ogólne(3)],
    - kto wydał paszport,
    - data wydania paszportu,
    - data ważności paszportu,

4. Dodano nowe encje dla potrzeb exportu do SPD (zakładka Inne w danych szczegółowych pracownika):
    - Kary,
    - Urlopy Nagrodowe,
    - Wyróżnienia.

Wcześniej należy uzupełnić słowniki wykorzystywane w w/w encjach.
W tym celu należy wypełnić zawartość plików tekstowych:
    ORGAN.TXT
    RODZAJ_KARY.TXT
    RODZAJ_WYROZ.TXT

Pliki te, z przykładową zawartością można pobrać ze strony
www.dewon.kielce.com.pl\TXT
    pobierz ORGAN.TXT     pobierz RODZAJ_KARY.TXT     RODZAJ_WYROZ.TXT
Należy je następnie wgrać do katalogu, w którym jest zainstalowany program kadrowy.

UWAGA !!!
...... Po wgraniu nowej wersji 3.91 należy bezwzględnie wejść do programu IBAdmin, w ostatnią zakładkę [Nowe wersje] i następnie nacisnąć przycisk [Twórz SPD 13]. Zostaną wówczas dodane nowe pola do kadrowej bazy danych. Po tych czynnościach trzeba koniecznie ponownie nadać prawa dla użytkownika dla modułu Kadrowego w zakładce [Zabezpieczenia] programu IBAdmin.

.. wersja: [v.3.90b]

...... Dodano do modułu elektronicznej wysyłki PIT-11 możliwość wysyłki innych żródeł dochodów(pola 71,72,74).

.. wersja: [v.3.90]

...... Zmiany w w module elektronicznej wysyłki PIT-11. Dokładny opis działania w/w modułu znajduje się w poniższych plikach:

    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf

.. wersja: [v.3.89]

...... Dodano nowy układ części budżetowej w podsumowaniu LP, jednocześnie w Funkcjach Technicznych, w Bazie Danych Systemu dodano pole wyboru: [Windows 7]. Pole to dotyczy tych użytkowników, którzy mają na swoim komputerze wgrany system operacyjny Windows 7. Jeśli w programie płacowym pojawią się problemy z prawidłowym wyświetlaniem cyfr, należy to pole zachaczyć.

.. wersja: [v.3.88]

...... Na wydruku Listy Płac w części podsumowań dodano nowy wiersz: "Zatwierdził ogółem brutto+choroba+inne dochody". Ten sam wiersz dodano na Wydruku Sum LP.
Dodatkowo na Wydruku Sum LP dodano nowy wiersz: "Część: 85, dział: 75, rozdział: 75411, paragraf .............."

UWAGA !!!
...... Najpierw stosowne wpisy należy dodać w ekranie: Funkcje Techniczne, Baza Danych Systemu, zakładka Paragrafy Kosztowe. Jego wyświetlenie jest uzaleznione od zahaczenia stosownego pola na przycisku [Wydruk Sum Lp].

.. wersja: [v.3.87a]

...... Poprawiono algorytmy naliczania nagrody jubileuszowej w Raportach Kadry.

.. wersja: [v.3.87]

...... W module Kadry, w danych szczegółowych pracownika, w zakładce [Wynagrodzenie] dodano nowe pole "Dodatek motywacyjny". Zachowano mechanizm przenoszenia tego dodatku do angaży modułu płacowego. Nowy dodatek został również dodany do wydruków Decyzji i Angaży.

UWAGA !!!
...... Po wgraniu nowej wersji 3.87 należy bezwzględnie wejść do programu IBAdmin, w ostatnią zakładkę [Nowe wersje] i następnie nacisnąć przycisk [Twórz wersja 3.87]. Po tych czynnościach należy ponownie nadać prawa dla użytkownika dla modułu Kadrowego w zakładce [Zabezpieczenia] programu IBAdmin.

.. wersja [v.3.83]

...... W module Płacowym dodano mozliwość drukowania PIT-11 dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
W takim przypadku zamiast identyfikatora PESEL jest na PIT-11 drukowany NIP.
Celem uzyskania tego efektu, przed wydrukowaniem PIT-11 należy wybrać konkretnego pracownika. Pojawi się wówczas pole wybru PESEL/NIP dla tego pracownika.

...... W module Kadrowym w zakładce [Staż pracy] na czerwono jest obecnie wyświetlana informacja ile lat, miesięcy i dni upłynęło do dzisiejszego dnia od daty DP.

.. wersja [v.3.82d]

...... W module Płacowym dodano nowy druk PIT-40.

.. wersja [v.3.82]

...... W module Płacowym dodano nowy druk PIT-11 w wersji 19.

.. wersja [v. 3.80]

...... W module Kadrowym w zakładce [Inne] (przycisk [Urlopy] ) zwiększono długość pola [Rodzaj nieobecności] do 100 znaków dla potrzeb SPD.

UWAGA !!!
...... Po wgraniu nowej wersji 3.80 należy bezwzględnie wejść do programu IBAdmin, w ostatnią zakładkę [Nowe wersje], a następnie nacisnąć przycisk [Twórz SPD 12].
Po tych czynnościach należy ponownie nadać wszystkie prawa dla użytkownika/ów w zakładce [Zabezpieczenia] programu IBAdmin.

.. wersja [v. 3.79]

...... Dodano do rodzaju nieobecności 2 pozycje:
........ - urlop ojcowski;
........ - zwolnienie ze świadczenia pracy;


.. wersja [v. 3.78] - nowa encję [PBS] "Przebieg Służby"

.. Opis działania nowej funkcji programu umożliwiającej
export "Przebiegu Służby" [PBS] do SPD KG PSP.

........ W związku z tą funkcją w Programie Kadrowym pojawiły się nowe przyciski.
W ekranie [Pozostałe Kartoteki Kadry] są to:
 -  [Rodzaj Zdarzenia Kadrowego]   -  słownik rodzajów zdarzeń kadrowych
      np. awans w stopniu i stanowisku, przeniesienie, wyznaczenie, delegowanie,
      zwolnienie, ponowne przyjęcie do służby/pracy, powierzenie obowiązków itd.
 -  [Powód Zdarzenia Kadrowego]   -  słownik powodów zdarzeń kadrowych.

........ Słowniki te powinny zostać wypełnione przez operatora programu  kadrowego rodzajami i powodami zdarzeń kadrowych, a wcześniej zamapowane w interfejsie GIU SPD.

........ Po uzupełnieniu w/w słowników należy wejść w [Kartotekę Osób Kadry] i  dalej w [Dane pracownika]  następnie zakładka [Służba], tu pojawi się nowy przycisk [Przebieg Służby].

........ Dla każdej osoby należy, korzystając z wcześniej wprowadzonych  słowników, wprowadzić stosowne dane plus dodatkowo "Datę Zdarzenia od" i "Datę Zdarzenia do".

........ W ekranie samej wysyłki do SPD KG PSP pojawi się możliwość zahaczenia  encji "Przebieg Służby".
........ Wysyłka danych do SPD KG PSP nie ulega zmianie.


UWAGA !!!
........ Po wgraniu nowej wersji 3.78 należy bezwzględnie wejść do programu IBAdmin, w ostatnią zakładkę [Nowe wersje], a następnie nacisnąć przycisk [Twórz SPD 11]. Spowoduje to dodanie nowych pól dotyczących encji Przebieg Służby.
........ Po tych czynnościach należy ponownie nadać wszystkie prawa dla użytkownika/ów w zakładce [Zabezpieczenia] programu IBAdmin.
Dotyczy to oczywiście modułu Kadry, który w zakładce [Zabezpieczenia] należy wcześniej zaznaczyć...wersja [v.3.75]

........Zmienie uległy algorytmy wyliczania daty rozpoczecia służby (DR).
Obecnie data rozpoczecia służby (DR) jest wyliczana w analogiczny sposób jak data przeliczeniowa (DP).Copyright 2011 Computer Project Union