COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

Opis Funkcjonalności programu PALIWO

.. Program umożliwia:

.. - Prowadzenie Kartoteki Pojazdów wraz z przypisanymi do niej
.... Kartoteką Kart Drogowych i Kartoteką Obsług Technicznych;
.. - Prowadzi ewidencję Sprzętu wraz z Kartami Sprzętowymi;
.. - Tworzy zbiorcze zestawienie zużycia paliwa oraz przejechanych
.... kilometrów w ramach sprawozdawczości rocznej i półrocznej;
.. - Umożliwia automatyczne rozliczanie kart drogowych zgodnie z Zarządzeniem;
.... nr1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia ;
.... 2006 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych ;
.... Państwowej Straży Pożarnej;
.. - Automatycznie generuje wzory formularza karty pracy pojazdu
.... zgodnie z Zarządzeniem Nr1 Komendanta Głównego Państwowej
.... Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r;
.. - Automatycznie generuje wzory formularza wkładki uzupełniającej
.... karty pracy pojazdu zgodnie z Zarządzeniem Nr1 Komendanta Głównego
.... Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r;


pobierz instrukcję programu PaliwoCopyright 2011 Computer Project Union