COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

PROGRAM SYNTETYCZNY

Opis działania PROGRAMU SYNTETYCZNEGO dla KW PSP

........Dla Komend Wojewódzkich PSP dostępny jest PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY, który umożliwia:
- wczytywanie danych ze wszystkich Komend Powiatowych PSP w województwie;
- agregację danych z poziomu Komend Powiatowych PSP o wydatkach budżetowych miesięcznie i narastająco, planach budżetowych narastająco, zaangażowaniu narastająco, zobowiązaniach budżetowych miesięcznie i narastająco;
- przedstawianie w/w danych w układzie syntetycznym z dokładnością do paragrafu budżetowego;
- przedstawianie w/w danych z dokładnością do analityki budżetowej;
- agregację w/w danych z dokładnością do źródła zasilenia syntetycznie i analitycznie;
- agregację w/w danych jednocześnie dla wszystkich źródeł zasilenia, syntetycznie i analitycznie;
- agregację w/w danych dla każdej KP PSP oddzielnie w układzie syntetycznym i analitycznym;
- agregację w/w danych dla wszystkich KP PSP jednocześnie w układzie syntetycznym i analitycznym;
- agregację w/w danych dla wszystkich źródeł zasilenia i dla wszystkich KP PSP syntetycznie i analitycznie;
- eksportowanie większości danych do Excel-a,Copyright 2011 Computer Project Union