COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

Wskaźniki ZUS i US na rok 2012

........ Aby wpisać wskaźniki ZUS i US uruchamiamy program Płace, naciskamy przycisk [Funkcje Techniczne] następnie [Baza Danych Systemu] i wchodzimy w zakładkę [ZUS]
Pojawi się ekran pokazany na rys.1, w którym wpisujemy wartości wskaźników i zatwierdzamy przyciskiem [OK].
Poniższy obraz zawiera aktualne wartości wskaźników na rok 2012.

Dużo aktualnych informacji z dziedziny księgowości można znaleźć na strnie www.pit.pl.

rys. 1
Rys.1

..Copyright 2011 Computer Project Union