COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: cpu@tojeto.pl

Nowe funkcje w Programie Płacowym i Programie Księgowym

Informacje

Opłaty Licencyjne

Informujemy Państwa, że ceny Opłat Licencyjnych na rok 2016 uległy zmianie.
Aktualne stawki podane są w zakładce OFERTA.

Formularz Zamówienia
Licencji na rok 2016


REKLAMA

..:CPU Kielce:..


Tworzenie kopii bezpieczeństwa w programach Finansowo-Księgowym i Płacowo-Kadrowym

...... Podajemy Państwu nowy sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa dla programów: finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego (alternatywny w stosunku do mechanizmu, który był dotąd stosowany w programie IBAdmin.exe).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych, została stworzna dodatkowa fumkcja. Zachęcamy Państwa do przejścia na nowy sposób archiwizacji danych.    

czytaj dalej...

Rozliczanie PIT-11 drogą elektroniczną

........ W programie Płacowo-Kadrowym udostępniono moduł służący do wysyłki podpisanych elektronicznie formularzy podatkowych PIT-11, PIT-40 i PIT-4R poprzez bramkę e-Deklaracji Ministerstwa Finansów.
Program Płacowo-Kadrowy stanowi źródło danych dla deklaracji w formacie XML.

Opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz instruzytkownika13.pdf     pobierz e_Wysylka_PIT.doc

PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY- nowe wersje

Nr wersji: [v.2.69a]

...... Poprawiono wydruk Raportu Kasowego.

Nr wersji: [v.2.69]

...... 1. Poprawiono działanie klawisza F5 - Wyciąg/Raport.
2. Dodano kontrolę na okoliczność istniejącego już NIP-u przy wprowadzaniu nowego kontrahenta.
3. Na ekranie dekretacyjnym w Dziennikach dodano dodatkowo sumy kont pozabilansowych (również w wydruku dokumentu).
4. Na wydruku RB-28 dodano możliwość zablokowania ujemnych zobowiązań (przed wykonaniem zestawienia [System Wydatki Budżetowe], [Zestwienie Obrotów i Sald Synt] należy zahaczyć pole [Zobowiązania tylko większe od 0]).
5. Zarówno w [Zestawieniu Obrotów i Sald] w ramach czy to [Księgi Głównej] czy to [Systemu Rozrachunki] dodano możliwość bezpośredniego wejścia na [Kartę Analityczną Konta] poprZez naciśnięcie klawisza [Enter] po wcześniejszym spozycjonowaniu kursora na konkretnym wierszu. Będąc teraz na [Karcie Analitycznej Konta] czy to w [Systemie Księga Główna] czy to w [Systemie Rozrachunki] poprzez nacśnięcie klawisza [Enter] na dowolnej pozycji [Karty Analitycznej] przenosimy się w trybie podglądu do samego zapisu w Dzienniku.

Nr wersji: [v.2.68]

...... Ddodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) do RB-28S, innymi słowy w zestawieniach budżetowych do Planu brane są dodatkowo kwoty z konta 981 (plus dotychczasowe konto 980).

Nr wersji: [v.2.67b]

...... Dodano nowe linijki podpisu pod wydrukiem ekranu dekretu z Dziennika.

Nr wersji: [v.2.67a]

...... Zmiany dla potrzeb Windows 7.

Nr wersji: [v.2.67]/[v.2.75]

...... Dodano możliwość przejścia z poziomu Karty Analitycznej Księgi Głównej bezpośrednio do danego drekretu.     czytaj dalej...

Nr wersji: [v.2.66]/[v.2.74]

...... W ekranie dekretacyjnym dodano dodatkowy przycisk [Text], umożliwiający wyświetlenie ekranów pomocy z typowymi komentarzami do dekretów.
Wprowadzono też 4 zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu.
czytaj dalej...

Nr wersji: [v.2.65]/[v.2.71]

...... W ekranie dekretacji dodano nowy przycisk [Spr.numer], który umożliwia wyświetlenie numerów zastosowanych w danym Dzienniku, w miesiącu poprzednim i następnym. Znajdujący się obok tego przycisku znak zapytania wyświetla dokładny jego opis.
czytaj dalej...

PROGRAM KADROWYO-PŁACOWY - nowe wersje

.. wersja: [v.3.98]

...... Do modułu PŁACE dodano PIT-40 w wersji 19 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

    czytaj skrócony opis zmian

.. wersja: [v.3.97]

...... Na prośbę KP PSP Wieliczka do ekranu [Pozostałe Kartoteki Płace] i dalej [Listy Płac] dodano nowy przycisk: [Przelicz Ponownie].
Naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne automatyczne przeliczenie podświetlonej Listy Płac. Przeliczana ponownie Lista Płac musi być oczywiście wcześniej stworzona. Przycisk ten może być przydatny w sytuacji, gdy np. w trakcie tworzenia Listy Płac pojawiły się problemy z napięciem zasilają i operator programu płacowego ponownie chce przeliczyć LP.

.. wersja: [v.3.96]

...... Dodano PIT-11 do modułu ZLECEŃ w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.
Począwszy od wersji [3.94] został zablokowany przycisk wydruku PIT-11. Od tej wersji programu wydruk dokumentu PIT-11 będzie się odbywał poprzez wyeksportowanie danych o pracowniku do pliku w formacie XML

Dokładny opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf

.. wersja: [v.3.95]

...... Do modułu Płace dodano PIT-4R w wersji 4 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.94]

...... Dodano PIT-11 do modułu PŁACE w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.91a]

...... W module kadrowym dodano w exporcie do SPD dane o paszporcie pracownika.

.. wersja: [v.3.91]

...... Wprowadzone zostały nstępujące zmiany:

1. W module płacowym dodano dwustronne wydruki PIT-11 przy wydruku pojedyńczego pracownika. Celem uzyskania wydruku dwustronnego, na ekranie, który pojawia się po naciśnięciu przycisku [Druku PIT-11] trzeba zahaczyć pole [Duplex].
...... Należy pamiętać, że wydruk dwustronny jest możliwy tylko na drukarkach posiadajacych możliwość wydruku dwustronnego (często w ustawieniach sterownika drukarki należy ustawić tą możliwośc).

2. W module kadrowym dodano nowe raporty:
    - Raport wg Kierunków Wykształcenia,
    - Raport wg Kwalifikacji Zawodowych,
    - Raport wg Szkoleń,
    - Raport wg Odznaczeń,
    - Raport wg Lat, M-cy, Dni Pracy,

3. W module kadrowym dodano nowe pola:
    - nazwisko panieńskie matki [zakładka Dane Ogólne(1)],
    - seria i numer paszportu [nowa zakładka Dane Ogólne(3)],
    - kto wydał paszport,
    - data wydania paszportu,
    - data ważności paszportu,

4. Dodano nowe encje dla potrzeb exportu do SPD (zakładka Inne w danych szczegółowych pracownika):
    - Kary,
    - Urlopy Nagrodowe,
    - Wyróżnienia.

Wcześniej należy uzupełnić słowniki wykorzystywane w w/w encjach.
W tym celu należy wypełnić zawartość plików tekstowych:
    ORGAN.TXT
    RODZAJ_KARY.TXT
    RODZAJ_WYROZ.TXT

Pliki te, z przykładową zawartością można pobrać ze strony
www.dewon.kielce.com.pl\TXT
    pobierz ORGAN.TXT     pobierz RODZAJ_KARY.TXT     RODZAJ_WYROZ.TXT
Należy je następnie wgrać do katalogu, w którym jest zainstalowany program kadrowy.

UWAGA !!!
...... Po wgraniu nowej wersji 3.91 należy bezwzględnie wejść do programu IBAdmin, w ostatnią zakładkę [Nowe wersje] i następnie nacisnąć przycisk [Twórz SPD 13]. Zostaną wówczas dodane nowe pola do kadrowej bazy danych. Po tych czynnościach trzeba koniecznie ponownie nadać prawa dla użytkownika dla modułu Kadrowego w zakładce [Zabezpieczenia] programu IBAdmin.

.. wersja: [v.3.90b]

...... Dodano do modułu elektronicznej wysyłki PIT-11 możliwość wysyłki innych żródeł dochodów(pola 71,72,74).

.. wersja: [v.3.90]

...... Zmiany w w module elektronicznej wysyłki PIT-11. Dokładny opis działania w/w modułu znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf


czytaj dalej...

PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY Dla KW PSP

........Dla Komend Wojewódzkich PSP dostępny jest PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY, który umożliwia:
- wczytywanie danych ze wszystkich Komend Powiatowych PSP w województwie;
- agregację danych z poziomu Komend Powiatowych PSP o wydatkach budżetowych miesięcznie i narastająco, planach budżetowych narastająco, zaangażowaniu narastająco, zobowiązaniach budżetowych miesięcznie i narastająco;

czytaj dalej...


Copyright 2011 Computer Project Union