COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

Dodatkowe funkcje w Programie Płacowym i Programie Księgowym

Informacje

Opłaty Licencyjne

Informujemy Państwa, że ceny Opłat Licencyjnych na rok 2018 uległy zmianie.
Aktualne stawki podane są w zakładce OFERTA.

Formularz Zamówienia
Licencji na rok 2018

Typowe Problemy
i ich Rozwiązania
czytaj dalej...


Oprogramowanie dla Medycyny

Imed24

CPU jest partnerem i dystrybutorem oprogramowania firmy iMed24. Oferujemy sprzedaż i usługi wdrożeniowe oraz powdrożeniowe w zakresie serwisu systemów iMed24 oraz doradztwo.
Więcej informacji na stronie iMed24

REKLAMA

..:CPU Kielce:..

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

........ Do programu FK został stworzony nowy moduł umożliwiający eksport danych o fakturach zakupu i sprzedaży VAT, do wymaganego przez Ministerstwo Finansów pliku JPK_VAT.
Dokładny opis działania znajduje się w załączonej instrukcji.
pobierz Instrukcję_JPK_VAT

........ Dla podmitów, które muszą samodzielnie wysyłać plik JPK_VAT został opracowany program do przesyłania danych na serwer Ministerstwa Finansów.
..
Ceny powyższych modułów znajdują się w zakładce "Oferta"".

Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby dla funkcjonariusza

........ Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby dla funkcjonariusza niczym nie różni się od naliczania choroby dla cywila.
........ Aby jednak program prawidłowo naliczał wynagrodzenie za czas choroby dla funkcjonariusza należy prawidłowo zdefiniować odpowiednie tytuły płacowe stosowane dla funkcjonariuszy, ale tylko te, które mają wchodzić do podstawy naliczania kwoty za czas choroby.
..
Dokładny opis znajduje się w załączonej instrukcji.
pobierz Instrukcję

Rozliczanie PIT-11 drogą elektroniczną

........ W programie Płacowo-Kadrowym udostępniono moduł służący do wysyłki podpisanych elektronicznie formularzy podatkowych PIT-11, PIT-40 i PIT-4R poprzez bramkę e-Deklaracji Ministerstwa Finansów.
Program Płacowo-Kadrowy stanowi źródło danych dla deklaracji w formacie XML.

Opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz instruzytkownika13.pdf     pobierz e_Wysylka_PIT.doc

Tworzenie kopii bezpieczeństwa w programach Finansowo-Księgowym i Płacowo-Kadrowym

...... Podajemy Państwu nowy sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa dla programów: finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego (alternatywny w stosunku do mechanizmu, który był dotąd stosowany w programie IBAdmin.exe).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych, została stworzna dodatkowa funkcja. Zachęcamy Państwa do przejścia na nowy sposób archiwizacji danych.    

czytaj dalej...

PROGRAM KADROWO-PŁACOWY - nowe wersje

.. wersja: [v.3.98c]

...... Zmiany w PIT-11 dla Umów-Zleceń

.. wersja: [v.3.98b]

...... Zmiany w e-PIT-40 dla modułu płace.
...... Zmiana dot. sytuacji wypłaty świadczeń z ZFŚS.

.. wersja: [v.3.98a]

...... Zmiany w e-PIT-4R i w e-PIT-11 dla umów-zleceń.

.. wersja: [v.3.98]

...... Do modułu PŁACE dodano PIT-40 w wersji 19 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

    czytaj skrócony opis zmian

.. wersja: [v.3.97]

...... Na prośbę KP PSP Wieliczka do ekranu [Pozostałe Kartoteki Płace] i dalej [Listy Płac] dodano nowy przycisk: [Przelicz Ponownie].
Naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowne automatyczne przeliczenie podświetlonej Listy Płac. Przeliczana ponownie Lista Płac musi być oczywiście wcześniej stworzona. Przycisk ten może być przydatny w sytuacji, gdy np. w trakcie tworzenia Listy Płac pojawiły się problemy z napięciem zasilają i operator programu płacowego ponownie chce przeliczyć LP.

.. wersja: [v.3.96]

...... Dodano PIT-11 do modułu ZLECEŃ w wersji 20 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.
Począwszy od wersji [3.94] został zablokowany przycisk wydruku PIT-11. Od tej wersji programu wydruk dokumentu PIT-11 będzie się odbywał poprzez wyeksportowanie danych o pracowniku do pliku w formacie XML

Dokładny opis działania modułu wysyłki PIT-11 znajduje się w poniższych plikach:
    pobierz e_Wysylka_PIT.doc
    pobierz instruzytkownika13.pdf

.. wersja: [v.3.95]

...... Do modułu Płace dodano PIT-4R w wersji 4 (najnowsza) dla potrzeb elektronicznej wysyłki.

.. wersja: [v.3.91]

...... Wprowadzone zostały nstępujące zmiany:

1. W module płacowym dodano dwustronne wydruki PIT-11 przy wydruku pojedyńczego pracownika,
2. W module kadrowym dodano nowe raporty,
3. W module kadrowym dodano nowe pola,
4. Dodano nowe encje dla potrzeb exportu do SPD (zakładka Inne w danych szczegółowych pracownika).

czytaj dalej...

PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY- nowe wersje

Nr wersji: [v.7.01b]

...... Do [Wydruku zapisów Chronologicznie] w ramach [Księgi Głównej] dodano informację o osobie, która dokonała zapisu dekretu.

Nr wersji: [v.7.01a]

...... Zmiany w formacie wyświetlanych cyfr.

Nr wersji: [v.7.01]

...... Począwszy od wersji v.7.01 program księgowy FK jest tworzony za pomocą specjalistycznego narzędzia dostosowanego do systemu operacyjnego Windows 7 (stąd nowa numeracja wersji programu). Nieznacznie uległ zmianie wygląd okienek, przycisków jak i cała kolorystyka programu.
...... Z nowości wpływających na estetykę programu należy zwrócić uwagę na początkowy ekran programu FK, czyli ten, który pojawia się zaraz po wejściu do programu. W lewym górnym jego rogu znajduje się ikonka przedstawiająca monety koloru żółtego. Po naciśnięciu tej ikonki lewym przyciskiem myszki ukaże się menu, gdzie jedną z opcji będzie pozycja "O Programie ...". Wybranie jej wyświetli między innymi informację o wersji używanego programu.
...... Podłączone zostały exporty danych z programu księgowego FK do programu Excel 2010, (oczywiście export danych do starszych wersji Excela został zachowany).

...... Ważną zmianą w nowej wersji programu FK jest rejestracja zdarzeń związanych z zakładaniem nowych kont roboczych, nowych pozycji w Kartotece Kontrahentów, nowych pozycji klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, nowych pozycji w kartotece oznaczeń dokumentów itd.
Rejestrowane są również zdarzenia związane z: kasowaniem lub poprawianiem istniejących w/w pozycji, wejścia i wyjścia z programu księgowego FK, data i czas w/w zdarzeń jak również dane osoby inicjującej w/w zdarzenia.
Cały system rejestrowania zdarzeń (logów) ma za zadanie zwiększyć możliwości nadzoru nad programem FK, zwłaszcza w wypadku nieautoryzowanego dostępu do niego.

...... Aby zobaczyć zarejestrowane zdarzenia (logi) programu FK należy wejść do [Funkcji Technicznych], [Przeglądanie logów] i nacisnąć przycisk [Start]. Można filtrować zdarzenia wg różnych kryteriów, oglądać wszystkie zdarzenia na jednym ekranie oraz oglądać same zdarzenia związane z kasowaniem lub np. z poprawianiem stałych (słownikowych) pozycji programu FK.

Nr wersji: [v.2.74a]

...... W ramach [Systemu Wydatki Budżetowe] i dalej [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] do klawisza exportu danych do programu Bestia dodano pole wyboru grafiki. Exportowi do Bestii może teraz towarzyszyć wizualizacja graficzna lub można ją zablokować.

czytaj dalej...

PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY dla KW PSP

Program Syntetyczny

........Dla Komend Wojewódzkich PSP dostępny jest PROGRAM KSIĘGOWY SYNTETYCZNY, który umożliwia:
- wczytywanie danych ze wszystkich Komend Powiatowych PSP w województwie;
- agregację danych z poziomu Komend Powiatowych PSP o wydatkach budżetowych miesięcznie i narastająco, planach budżetowych narastająco, zaangażowaniu narastająco, zobowiązaniach budżetowych miesięcznie i narastająco;
czytaj więcej...


Copyright 2011 Computer Project Union